Zoznam

Kontakt

Sídlo firmy:

FLEXI CONSULTING, s.r.o.
Žirany 405, 951 74 Žirany

IČO: 44 719 272,
DIČ DPH: SK 2022801044
OR OS Nitra odd. Sro VI.č. 24297 /N
číslo účtu: SK4002000000002585245458 - VÚB banka

0949 158 567
pomoc@poistit.online

Máte nejaké otázky? Radi vám poradíme.